Zakład Produkcyjno - Usługowy
DROMECH s.c.


37-400 Nisko
ul. Nowa 99
tel/fax (015) 841 51 33
kom. 502 651 729

Historia Zakładu Produkcyjno - Usługowego "DROMECH" s.c. w Nisku

Zakład Produkcyjno – Usługowy ,,DROMECH” s.c. w Nisku swoją działalność rozpoczyna w dniu 01.02.1993r.

Zakład rozpoczyna działalność od renowacji znaków drogowych na podkładzie blach stalowych czarnych grubości 3 mm z tłem z folii zwykłych i odblaskowych o określonych symbolach. Głównymi odbiorcami są Urzędy Gmin, zarządcy dróg oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i prywatni inwestorzy.

W latach następnych zapotrzebowanie na sprzedaż wzrasta co skutkuje potrzebą zatrudnienia pracowników. Do produkcji nowych znaków drogowych używana jest blacha ocynkowana grubości 2-2,5 mm co w dużej mierze wpływa na poprawę jakości wykonywanych elementów oznakowania pionowego.

Lata następne to dalszy wzrost produkcji ilości znaków drogowych z rozszerzeniem działalności o montaż oznakowania pionowego przy drogach i ulicach.

Dalszy wzrost produkcji w zakresie ilościowym powoduje, że dzierżawione pomieszczenia są zbyt małe i dlatego w 1997r. dokonany zostaje zakup budynku produkcyjno- biurowego z działką. Po dokonaniu odpowiedniej adaptacji i remoncie produkcja wzrasta w zakresie ilościowym i jakościowym.

Zakres usług zostaje rozszerzony o kompleksowe wykonywanie prac w zakresie pionowego i poziomego oznakowania dróg i ulic, oznakowania robót drogowych wraz z zabezpieczeniem miejsca robót w zakresie robót znalazły się także progi zwalniające.

Zakład Produkcyjno – Usługowy ,,DROMECH” w Nisku przy ul. Nowej 99 uzyskał w 2002r. certyfikat bezpieczeństwa ruchu drogowego w kompleksowym zakresie na sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Zapotrzebowanie na prace przy wykonanie oznakowań poziomych na terenie okolicznych miast w 2006r. skłaniają do zakupu dodatkowych malowarek zarówno grubowarstwowych jak i cienkowarstwowych. Dalszy rozwój Zakładu i wzrost produkcji skutkuje zakupem w 2007 roku drugiej hali warsztatowej obok części dotychczas użytkowanej. Przygotowanie i adaptacja dla potrzeb Zakładu wymaga przeprowadzenia prac remontowych przez co hala ma spełnić wymagania procedur jakościowych wdrażanym od października 2007 roku w Zakładzie Produkcyjno – Usługowym ,,DROMECH” w Nisku zgodnie z normą PN:EN ISO 9001:2001